• Wróżby Andrzejkowe

  • Seanse Tarota

  • Tarot partnerski

  • Horoskop urodzeniowy

  • Testy grafologiczne

 

grafologia coto

Grafologia  To połączenie greckiego czasownika GRAPHEIN, czyli „pisać ,rytować” i przyrostka ”logia”, który w założeniach oznacza doktrynę, teorię, naukę. Tak więc grafologia  jest nauką zajmującą się badaniem związków i zależności między cechami graficznymi pisma a osobowością człowieka. Choć w Polsce nie jest jeszcze tak popularna, i nadal trwają spory, czy jest to nauka czy tylko wiedza i jak ją wykorzystać w innych krajach prowadzi się intensywne badania w tym kierunku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że już w koncu XIX w. grafologia weszła do oficjalnego programu nauczania na uniwersyteckich wydziałach psychologii we Francji, Niemczech, Szwajcarii.


Pisząc nieświadomie wybieramy krój i formę pisma  charakteryzujące stan umysłu w danej chwili.  Stawiając na papierze litery w określony dla siebie sposób, wyrażamy swoje indywidualne, nie możliwe do powtórzenia Ja. O charakterze  pisma decyduje wiele złożonych czynników m. in. nasza płeć, wiek, stopień inteligencji, stan psychiczny, a także zmęczenie, cierpienie bądź entuzjazm. Każdy ruch naszej ręki jest więc odrębnym impulsem zawierającym zakodowane informacje na nasz temat. Ostatecznie zindywidualizowanie pisma następuje w wieku 14-15 lat.

GRAFOLOGIA jakwykorzystac

Metoda ta może dostatecznie obiektywnie odzwierciedlić takie cechy osobowości jak: rodzaj pobudliwości i zainteresowań, wyobraźnię, pamięć, ambicje, świat wartości i motywacji, fantazję, logiczność i konstruktywność myślenia, a także uzdolnienie intelektualne i manualne, co wiąże się z predyspozycją do niektórych zawodów. Nasze pismo może nam po móc w wyborze zawodu szkoły i wyższych studiów.

Testy grafologiczne należące do grupy testów projekcyjnych są również powszechnie stosowane przez psychologów i psychiatrów jako dodatkowa pomoc diagnostyczna, gdyż uznali, że może być równie przydatna jak test kleksu Rorscharda (test projekcyjny, polegający na interpretacji czarno-białych oraz kolorowych plam atramentowych), a także w sądownictwie w zakresie ekspertyzy dokumentów. Tego typu specjaliści współpracują  z agencjami sprawującymi nadzór nad przestrzeganiem prawa, adwokatami i każdym, kto jest zainteresowany w oficjalnym ustaleniu autora danego tekstu-dokumentu. W wielu procesach głos ekspertów grafologii przesądził o winie lub niewinności oskarżonego.

Grafologia ma zastosowanie również  w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi tj. podczas rekrutacji i selekcji pracowników.

 

grafologia jakpobrac

 

Do przeprowadzenia testu grafolog potrzebuje próbkę pisma danej osoby, najlepiej formatu A4, na gładkim papierze bez linii. Jeśli osoba często pisze drukowanymi literami albo ma więcej niż jeden charakter pisma, należy umieścić próbkę każdego z nich. Treść tekstu nie ma większego znaczenia, za to istotne jest by rękopis został zarejestrowany w wygodnych warunkach i za pomocą przyrządu jakiego zazwyczaj używa piszący. Obraz ruchu, zagospodarowanie przestrzeni oraz forma pisma to trzy podstawowe cechy  jakie podlegają grafologicznej interpretacji. Konieczny jest również odręczny podpis piszącego pod tekstem! W nim zawarte są kluczowe wskazówki do przeprowadzenia pełnej  analizy!

GRAFOLOGIA chceszwiedziec

Realizuję zlecenia firmowe jak i zamówienia indywidualne. W oparciu o metodę badania pisma odręcznego szybko i skutecznie oceniam przydatność zawodową, rozpoznaję zdolności i predyspozycje, przeprowadzam wnikliwą analizę osobowości. Gwarantuję solidność i pełną dyskrecję.